Het principe van het werken met dergelijk IPV-toestel berust op een flowgestuurde beademing, eventueel aangevuld met toevoeging van kleine luchtflows (percussies), in hoge frequentie, maar onder lage druk. Samen met een aërosoltoediening zorgt het bovendien voor een vibratie-effect, met als resultaat de mobilisatie van de secreties in de diepere longdelen.

De meest voorkomende aandoeningen die voor deze therapie in aanmerking komen zijn:

  • Bronchitis
  • Bronchiolitis
  • Sinusitis
  • Tracheïtis
  • Pneumonie en bronchopneumonie
  • COPD (chronisch obstructief longlijden)
  • Mucoviscidose
  • Astma
  • Longoedeem

Het IPV-toestel is geschikt voor zowel neonaten, kinderen, volwassenen als bejaarden.