Cardiale revalidatie

Cardiale revalidatie bestaat zowel uit het behandelen van de cardiale patiënt als uit het opstellen van een programma ter preventie van hartaandoeningen. Er wordt een individueel programma opgesteld om de fysieke conditie progressief op te bouwen. Dergelijk oefenprogramma bestaat onder meer uit krachttraining, mobiliteitsoefeningen en cardiovasculaire oefeningen.

Enkele indicaties voor cardiale kinesitherapie:

  • Na hartfalen
  • Bypassoperatie (CABG)
  • Klepvervanging
  • Ballondilatatie
  • Stentimplantatie
  • Preventie van cardiovasculaire aandoeningen