Sportkinesitherapie & taping

Het revalideren van sportletsels is belangrijk om zo snel mogelijk de competitie te kunnen hervatten en het risico op herval te kunnen beperken. Als afgestudeerde kinesitherapeuten in de sportkinesitherapie hebben we de nodige kennis en bagage om u op een medisch verantwoorde wijze zo snel mogelijk terug fit te krijgen. Ook blessurepreventie is zeer belangrijk voor het voorkomen van (nieuwe) blessures. Het is dus noodzakelijk om niet enkel de bestaande pathologie in acht te nemen, maar ook actief op zoek te gaan naar andere risicofactoren voor het ontwikkelen van nieuwe blessures. Door middel van de adequate oefentherapie, aangepast aan de belastbaarheid van de patiënt, brengen we de sporters zo snel mogelijk terug op het gewenste niveau.
Ook preventieve en curatieve tapingtechnieken kunnen worden aangewend. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van verschillende soorten tape (rigide tape, elastische tape…)