Vestibulaire kinesitherapie

Naast een auditieve functie vervult ons oor ook een evenwichtsfunctie via het vestibulair orgaan. Eén van de meest voorkomende klachten van het vestibulaire systeem is BPPV of benigne paroxysmale positionele vertigo. Deze aandoening wordt gekarakteriseerd door ernstige kortdurende episodische vertigo (draaiduizeligheid) bij snelle positieveranderingen van het hoofd.De kinesitherapeut kan na een klinisch onderzoek waarbij positionele tests gebruikt worden tot de diagnose komen en starten met een effectieve behandeling.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het toepassen van specifieke handelingen (meestal manoeuvre van Epley) met het hoofd om op deze wijze de oorkristallen te verplaatsen van een gevoelig deel van het oor naar een minder gevoelig deel, waar ze geen last veroorzaken. Verder zullen thuisoefeningen aangeleerd worden aangezien deze heel belangrijk zijn voor het slagen van de behandeling.