Kinderpsychomotoriek

Wat is psychomotorische revalidatie?

Psychomotoriek is een onderdeel van de kinesitherapie. Psychomotoriek betekent het samengaan van de “geest” of “psyche” en het “bewegen” of de “motoriek”. Kinderen leren spelenderwijs door te bewegen. Bewegen wordt als uitgangspunt genomen in de therapie met als doel de algemene ontwikkeling te stimuleren. Dit gebeurt aan de hand van doelgerichte, begeleide sessies welke zich richten op verschillende vaardigheden zoals fijn- en/of grofmotorische vaardigheden, ook vaardigheden zoals schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie, het gestructureerd leren werken, het geheugen, aandacht en concentratie, tijdsperceptie, werkhouding en ritmegevoel vallen hieronder. Deze psychomotorische vaardigheden vormen een basis om te leren lezen, rekenen, schrijven,.. Vanuit een goede lichaamsbewustwording worden al deze vaardigheden verbeterd.

Wie kunnen we helpen?

Wij bieden begeleiding aan voor zowel peuters, kleuters als voor schoolkinderen die moeilijkheden ondervinden met één of meerdere van hieronder genoemde vaardigheden:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • Fijne motoriek en schrijfmotoriek
  • Visuomotoriek en visueel-ruimtelijke problemen
  • Schoolrijpheidsproblemen (bij kleuters)
  • Lateralisatieproblemen
  • Concentratieproblemen
  • Faalangst
  • Psychosomatische klachten
  • Houdingsafwijkingen