Respiratoire kinesitherapie (IPV)

Respiratoire kinesitherapie of ademhalingskinesitherapie richt zich op het behandelen van patiënten met ademhalingsproblematiek en dit van zowel obstructieve als restrictieve longaandoeningen. In onze praktijk beschikken we over de modernste apparatuur, waaronder een IPV-toestel (intra pulmonale percussieventilatie) om de meest efficiënte behandeling te kunnen verrichten.

Het principe van het werken met dergelijk IPV-toestel berust op een flowgestuurde beademing, eventueel aangevuld met toevoeging van kleine luchtflows (percussies), in hoge frequentie, maar onder lage druk. Samen met een aërosoltoediening zorgt het bovendien voor een vibratie-effect, met als resultaat de mobilisatie van de secreties in de diepere longdelen.

De meest voorkomende aandoeningen die voor deze therapie in aanmerking komen zijn:

 • Bronchitis
 • Bronchiolitis
 • Sinusitis
 • Tracheïtis
 • Pneumonie en bronchopneumonie
 • COPD (chronisch obstructief longlijden)
 • Mucoviscidose
 • Astma
 • Longoedeem

Het IPV-toestel is geschikt voor zowel neonaten, kinderen, volwassenen als bejaarden. Naast Ipv bestaan er nog andere behandelingsmogelijkheden:

Behandelingsmethode voor kinderen:

Thoraxaandrukkingen:

Via het uitoefenen van een druk op de borstkas van de baby worden de anatomische beweging van de borstkas en de ademhaling gevolgd. Door geleidelijk aan de druk op te voeren wordt er een betere ademhaling bekomen en worden slijmen opgehaald.

Bouncing:

Als therapeut nemen we het kind op onze schoot terwijl we op een grote zitbal plaatsnemen. We omklemmen de borstkas van het kind en voeren geleidelijk de druk op met onze handen terwijl we ritmisch op- en neer bewegen op de bal. Deze techniek heeft een ontspannend effect op het kind. De neerwaartse beweging versterkt de uitademing zodat de slijmen gemakkelijker bovenkomen en opgehoest kunnen worden.

Behandelingsmethode voor volwassen:

Voor volwassenen bestaan er verschillende technieken die gecombineerd worden tijdens de
behandeling:

 • correct en functioneel leren ademhalen
 • gebruik van verschillende hulpmiddelen: flutter, triflow, PEP… voor het vergroten van de
  ademhalingscapaciteit en het ophalen van slijmen
 • aanleren van correcte hoesttechniek
 • autogene drainage